H & H Consulting Oy suorittaa rakennusten tiiviysmittaukset luotettavasti Etelä-Suomessa. Tiiviysmittaus on ainetta rikkomaton mittausmenetelmä, jolla selvitetään
rakennusvaipan ilmanvuotoluku (n50-luku) 50 Pa paine-erolla standardin SFS-EN 13829 mukaan. Mittaus suoritetaan BlowerDoor-mittauslaitteistolla.H & H Consulting Oy:n Jani Heikari ja Pekka Lustig ovat VTT:n sertifioimia rakennusten tiiviyden mittaajia.

Ilmanvuotoluku

Rakennuksen ilmanvuotoluku q50 tarvitaan lähtötietona lämmöntarpeen laskennassa. Ilmanvuotoluku kertoo montako kertaa rakennuksen ilmatilavuus vaihtuu tunnissa vaipan vuotoreittien kautta 50 pascalin ali- tai ylipaineessa. Eli mitä pienempi ilmanvuotoluku, sitä parempi ilmatiiveys. Erinomainen arvo  uusissa pientalossa on alle 1,0 m³/(h*m²), normaali n. 2 m³/(h*m²) ja heikko yli 4 m³/(h*m²). Vuonna 2012 voimaan tulleissa rakennusmääräyksissä on uusille rakennuksille ensimmäistä kertaa asetettu raja-arvo ilmanvuotoluvun suhteen. RakMK D3:n mukaan ilmanvuotoluku ei saa ylittää arvoa
4,0 m³/(h*m²). Suuremmissa rakennuksissa ilmanvuotoluvut vaihtelevat rakennustyypistä riippuen. Aiemmin käytetyn ilmanvuotoluvun n50 ja nykyään käytetyn q50-luvun lukuarvo voivat mitattavassa kohteessa poiketa merkittävästi toisistaan (n50-luvussa vuotomäärä suhteutettiin rakennuksen
ilmatilavuuteen ja q50-luvussa se suhteutetaan rakennuksen ulkovaipan pinta-alaan)
Lämmöntarvetta tarkastellaan uudisrakennusten osalta:
• rakennuslupavaiheessa energiaselvitystä ja –todistusta laadittaessa
• energiatodistuksen tietoa tarkistettaessa ennen rakennuksen vastaanottoa
Käytössä olevien rakennusten osalta
lämmöntarvetta tarkastellaan:
• energiakatselmuksen yhteydessä
• mahdollisen energiatodistuksen laatimisen yhteydessä

Vuoden 2008 alusta alkaen rakentamismääräyksissä (vuoden 2007 rakentamismääräykset) vaipan ilmanpitävyys kuuluu rakennusosien lämmönläpäisykertoimien (U-arvojen) ja ilmanvaihdon lämmön talteenoton ohella lämpöhäviöiden tasauslaskennan piiriin. Vuoden 2012 rakentamismääräyksissä ilmavuotoluvun vertailuarvona käytetään arvoa 2,0 m³/(h*m²). Ilmanvuotoluvun suunnitteluarvona voidaan laskelmissa aina käyttää rakentamismääräyksissä annettua ilmanvuotoluvun raja-arvoa, joka ei edellytä tiiviysmittausta. Tämä ilmavuotoluku on 4,0 m³/(h*m²). Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuuden osoittamisessa ja energialaskennassa voidaan siis käyttää 4,0 m³/(h*m²) pienempää ilmanvuotoluvun arvoa, jos sen saavutettavuus pystytään perustelemaan rakennusvalvonnalle. Käytännössä tämä edellyttää joko ilmanvuotoluvun mittaamista ( tiiveysmittaus )
rakennuskohteessa tai esim. ilmoitusmenettelyn mukaista toimintaa.

Tiiviysmittauksen suoritus

Rakennusvaipan ilmavuotoluku 50 Pa paine-erolla määritetään standardissa SFS-EN 13829 määritetyllä tavalla. Ilmatiiveyden mittaus suoritetaan siten, että rakennukseen tarkoituksellisesti ilmanvaihtoa varten tehdyt aukot (ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistoilmakanavat, korvausilmaventtiilit), tulisijat ja hormit suljetaan tiiviisti teippaamalla tai muulla luotettavalla tavalla. Myös ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni ilmatiiviyden mittauksen aikana. Tiiviysmittaus tapahtuu sitä varten tehdyllä painekoelaitteistolla. Ilmavuodot voidaan paikantaa lämpökuvauksella.

Omakotitaloissa tiiveysmittaus suoritetaan koko ilmanpitävän vaipan osalta. Yleensä mitattavaan tilaan kuuluvat kaikki lämmitetyt ja jäähdytetyt tilat sekä tilat, joissa on koneellinen ilmanvaihto. Rivitalokohteissa tiiveysmittaus suoritetaan huoneistokohtaisesti ja talon ilmanvuotoluku määräytyy mittausten keskiarvona. Tiiveysmittaus suoritetaan vähintään 20% huoneistosta.
Kerrostaloissa tiiveysmittaus voidaan suorittaa joko koko talon mittauksena, porraskohtaisesti tai huoneistokohtaisesti. Jos tiiveysmittaus suoritetaan huoneistokohtaisesti, tulee mitattavien huoneistojen (vähintään 20% asunnoista) sijaita eri puolilla taloa ja eri kerroksissa. Koko talon ilmanvuotoluku huoneistokohtaisessa ilmatiiveyden mittauksessa määräytyy tulosten keskiarvona. Ilmanvuotoluvun mittauksesta toimitetaan aina kirjallinen raportti.

Miksi hyvä ilmatiiveys on tärkeää?

1. Rakennuksen vaipparakenteiden kosteusteknisen toiminnan varmistaminen.
Siirryttäessä entistä paremmin eristäviin vaipparakenteisiin (passiivitalo, matalaenergiatalo) tulee hallitsemattoman vuotoilman kulkeutuminen rakenteen sisään estää, jotta vältytään kosteus- ja homevaurioriskeiltä. Tiiveysmittaus paljastaa ilmavuotojen laajuuden ja ilmavuodot pystytään paikallistamaan.

2. Hyvän asumisviihtyvyyden saavuttaminen.
Kylmän ulkoilman virtaaminen sisätiloihin tulee estää, koska se aiheuttaa merkittävästi vedon tunnetta ja pahimmillaan lisää terveyshaittariskejä. Vaipan hyvä ilmatiiveys parantaa sisäilman laatua, koska vedontunne vähenee ja mahdollisten homeiden, epäpuhtauksien ja haitallisten aineiden kulkeutuminen vaipparakenteista ja maaperästä sisäilmaan vähenee. Lisäksi hyvä ilmanpitävyys parantaa rakenteiden kosteusteknistä toimintaa, koska kostea sisäilma ei pääse virtaamaan rakenteisiin ja toisaalta siksi, että kylmä ulkoilma ei pääse jäähdyttämään rakennetta ja aiheuttamaan materiaalikerrosten välisiin rajapintoihin homeen kasvulle otollisia olosuhteita tai kosteuden tiivistymisriskiä.

3. Energiakulutuksen pienentäminen.
Hallitsemattomalla vuotoilmalla on suuri vaikutus rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen. Esimerkiksi pientaloissa laskennallinen kokonaisenergiankulutuksen lisäys on keskimäärin 4 % jokaista ilmanvuotoluku n50 kokonaisyksikön lisäystä kohti. Vuotoilman tarvitseman energian osuus suhteessa kasvaa siirryttäessä matalaenergiarakentamisen (passiivitalo, matalaenergiatalo) suuntaan.

Tiiviysmittauksen hinta

Tiiviysmittauksen hinta vaihtelee riippuen mitattavan kohteen koosta ja rakennustyypistä.

Toimialue

Suoritamme rakennusten ilmatiiviyden mittauksia n. 200 kilometrin säteellä Kouvolasta. Toimialueeseemme kuuluu mm. Kotka, Hamina, Lahti, Heinola, Lappeenranta, Imatra, Porvoo, Mikkeli, Kouvola, Tampere, Hämeenlinna, Helsinki, Espoo, Vantaa ja muu pääkaupunkiseutu.

Referenssejä

Olemme suorittaneet ilmatiiveyden mittauksia mm. seuraavissa kohteissa:
Kotkansaaren City-koti, Kotka
As Oy Kotkan Sapokanheikki, Kotka
Maununniityn palvelutalo, Kouvola
Taidevarasto, Espoo
Lanssikadun matalaenergiatalot, Lahti
As Oy Keravan Jaakonkulma, Kerava
VT Iltalenkki, Tuusula
As Oy Kotkan Senioripooki, Kotka
As Oy Vantaan Kilterinkulma, Vantaa
As Oy Hyvinkään Kruunuheikki, Hyvinkää
As Oy Kotkan Museoheikki, Kotka
As Oy Lahden Hopeapuisto, Lahti
K-Supermarket, Mäntyharju
Hoivakoti Wellamo, Lahti
As Oy Kouvolan Portinvartijanheikki, Kouvola
As Oy Haminan Rukinpuisto, Hamina
VVO / Kompassikatu 7, Espoo
As Oy Kirkkonummen Kirkkolaaksonheikki, Kirkkonummi
As Oy Vantaan Apilatie 5, Vantaa
As Oy Kotkan Pookiheikki, Kotka
Meltolan päiväkoti, Imatra
As Oy Helsingin Jämeräkvartsi, Helsinki
As Oy Keravan Ritariperho, Kerava
As Oy Helsingin Gramofoni, Helsinki
As Oy Helsingin Jämerägraniitti, Helsinki
As Oy Helsingin Tampuriini, Helsinki
As Oy Espoon Saunavuori, Espoo
TA-Asumisoikeus Oy/ Ylähanganpolku 1, Lahti
Mikael-Koulu, Mikkeli
As Oy Helsingin Jämerägrafiitti, Helsinki
As Oy Keravan Haavikkotie 24, Kerava
Laaksolahden hoivakoti, Espoo
As Oy Lahden Erkonkatu 7, Lahti
As Oy Orimattilan Tullinkuja, Orimattila
As Oy Järvenpään Terhokallio, Järvenpää
As Oy Helsingin Isolokki, Helsinki
As Oy Vantaan Mortti, Vantaa
As Oy Espoon Kokki, Espoo
As Oy Hyvinkään Pääskykehrääjä, Hyvinkää
Järvenpään Sähkötalo, Järvenpää
As Oy Helsingin Jämerädiabaasi, Helsinki
As Oy Hollolan Kukkilanlähde, Hollola
As Oy Tuusulan Silmäterä, Tuusula
Olarinluoman vastaanottokeskus, Espoo
Kiinteistö Oy Maali, Vantaa
As Oy Nastolan Harjunhelmi, Nastola
K-Supermarket Hennalankatu, Lahti
As Oy Sysmän Seniori, Sysmä
Y-Säätiö / As Oy Kotkan Koulukatu 25, Kotka
As Oy Vantaan Vertti, Vantaa
As Oy Kirkkonummen Puroheikki, Kirkkonummi
As Oy Kotkan Lauluheikki, Kotka
As Oy Helsingin Jämerädolomiitti, Helsinki
VVO / Agronominkatu 1, Helsinki
As Oy Helsingin Ramsinpuisto, Helsinki
Lahden Talot Oy / Lanssikatu 7, Lahti
Salinmäen palvelutalo, Lahti
K-Supermarket Hämeenkylä, Vantaa
Ravimäen palvelutalo, Hamina
Kankaron hoivakoti, Kouvola
As Oy Kirkkonummen Hankainrinne, Kirkkonummi
As Oy Kouvolan Taitajanpuisto, Kouvola
TA-asumisoikeus Oy – Piilipuuntie 14-18, Espoo
Sport Car Center / KOY Mekaanikonkatu 31, Helsinki
As Oy Vantaan Kartanonkulma, Vantaa
As Oy Lahden Sinivuokko, Lahti
Cytomed Oy / Rastastie 8, Lappeenranta
As Oy Kauniaisten Villa Gardenia, Kauniainen
Valkealan Iltatähti ry – Tähtelä II, Kouvola
As Oy Lahden Taikametsä, Lahti
As Oy Malskin Veräjä, Lahti
TA-Asumisoikeus Oy / Tiimalasintie 3, Espoo
As Oy Kouvolan Muuramistonheikki, Kouvola
As Oy Kouvolan Rinnetähti, Kouvola
TA-Asumisoikeus OY / Itäviitta 3, Espoo
As Oy Lappeenrannan Mustolankanava, Lappeenranta
K-Supermarket Nikinmäki, Vantaa
Y-Säätiö – Tietotalo, Kotka
ES-Laatuasunnot Oy – MIEKU, Kotka
As Oy Lahden Launeenpuisto, Lahti
Lisäksi lukuisia omakotitaloja Etelä-Suomessa

Tiiviysmittaus
Rakennuksen tiiivysmittaukseen käytettävä mittalaitteisto

 

Tiiviysmittaus
Tiiviysmittauksessa vuotoilman määrä mitataan portaittain eri paine-eroilla. Ilmanvuotoluku määräytyy 50 pascalin paine-erolla vuotokäyrän perusteella.

 

Tiiveysmittaus
Ilmavuodot näkyvät lämpökameralla selkeästi.

 

Tiiviysmittaus
Ilmatiiveysmittaus käynnissä. Kuvassa Jani Heikari esittelee ilmatiiveysmittauksen saloja Kotkan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisille.